Psykisk helse og økonomi

Psykisk helse og økonomi hører sammen. Ja, folk i alle inntektsgrupper kan få psykiske problemer, men ofte er lav inntekt en risikofaktor. På den andre

Les mer »

Skamfølelse og ensomhet

Mange som sliter med psykiske problemer føler stor skam. Ulike former for psykiske problemer fører til ulike typer skam, selv om ingen egentlig burde føle

Les mer »

Galleri

Dersom du vil vite mer om psykiske lidelser, kan du ta kontakt via e-post.